Rosnące ceny nośników energii przyniosły w ostatnim okresie znaczne zainteresowanie alternatywymi źródami energii. W tej grupie obserwuje się dynamiczny wzrost sprzedaży instalacji solarnych. Już prawie wszyscy renomowani producenci urządzeń grzewczych mają w swoich ofertach elementy lub cale kompletne zestawy instalacji solarnych. Kolektory sloneczne które omawiamy to nie są baterie sloneczne dzialające na zasadzie ogniw fotowoltaicznych. Są to kolektory cieczowe. W kolektorach tych energia promieniowania slonecznego przekazywana jest do cieczy grzewczej poprzez absorber. Z uwagi na odmienny sposób przekazywania energii kolektory cieczowe dzielą się na próżniowe i plaskie. Kolektory próżniowe mają bardziej skomplikowaną budowę (rurka z freonem umieszczona jest w rurze z próżnią), natomiast w kolektorach plaskich absorberem są rury i blaszki miedziane pokryte czarną powloką o specjalnych wlasnościach selekytywnych w odbiorze i emisji promieni slonecznych.

Cieczowe kolektory sloneczne z uwagi na panujące warunki klimatyczne w Polsce znajdują zastosowanie przede wszystkim do wspomagania systemów ogrzewania wody użytkowej. Idalnie wręcz nadają się do wykorzystywania w instalacjach ogrzewania wody w pensjonatach zlokalizowanych w pasie nadmorskim, gdzie występuje znaczne zapotrzebowanie na cieplą wodę użytkową. Dobrze zaprojektowana instalacja sloneczna może pokryć nawet 100% zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania wody użytkowej w miesiącach letnich, a 50-60% w skali calego roku. Zaznaczyć należy, że w obiektach mieszkalnych 70% ilości energii cieplnej zużywa się wlaśnie do ogrzewania wody użytkowej. Oprócz zastosowania kolektorów slonecznych do ogrzewania wody użytkowej, można je również zastosować do centralnego ogrzewania pomieszczeń oraz do ogrzewania wody np. w basenach kąpielowych. Jednakże wedlug wstępnej analizy ekonomicznej, zastsowanie kolektorów slonecznych do instalacji C.O. nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia. Stąd zaleca się ich ewentualne wykorzystanie do wspomagania instalacji C.O. dla obiektów o niskim zapotrzebowaniu na energię przy systemie niskotemperaturowym.

Dotychczas kolektory sloneczne nie były zbytnio rozpowszechnione, ponieważ ich wysoka cena powodowala, że były one dostępne dla nielicznych. W zależności od producenta, kompletny zestaw przeznaczony do ogrzewania wody użytkowej dla 2-4 osób kosztowal około 16.000,00 zl netto. Przy wysokich nakladach inwestycyjnych, najważniejszy warunek oplacalności, czyli uzyskanie niskich kosztów inwestycyjnych, nie mógl zostać spelniony. Stąd okres amortyzacji inwestycji wynosił ponad 10 lat.

Od jesieni 2005 roku nasza firma jest dystrybutorem firmy HEWALEX, krajowego producenta plaskich, cieczowych kolektorów slonecznych. Firma HEWALEX dopasowala swoją ofertę handlową do oczekiwań polskiego rynku, stąd cena za kompletny zestaw z dwoma kolektorami, podgrzewaczem wody pojemności 250l wynosi niewiele ponad 6.000,00zl netto. Podstawowy cieczowy kolektor sloneczny typu KS-2000S firmy HEWALEX ma wymiary 2030x1025x87 mm (obudowa aluminiowa) i waży 38kg.


Kolektor KS2000S : jest to kolektor płaski z wysokoselektywnym pokryciem absorbera. Kolektor jest przystosowany do montażu w uchwytach dachowych, na konstrukcji wolnostojącej jak również do zabudowany jako pokrycie połaci dachowej.

 • długość : 2018,00 mm
 • szerokość : 1037,00 mm
 • wysokość : 89,00 mm
 • waga : 38,00 kg
 • powierzchnia brutto kolektora : 2,09 m²
 • powierzchnia absorbera : 1,78 m²
 • pojemność cieczowa : 1,10 l
 • ciśnienie maksymalne : 6,00 bar
 • obudowa : nielakierowana
 • przykrycie kolektora : szyba solarna gładka
 • pokrycie absorbera : czarny chrom
 • gwarancja : 10 lat

Kolektor KS-2000S